Digimarkkinointi ja markkinoinnin automaatio

Tämän päivät B2B-ostajat ovat teknologiatietoisia ja hakevat tietoa verkosta itsenäisesti. Kun tarve uudelle ratkaisulle on löytynyt,  potentiaalisia yhteistyökumppaneita profiloidaan verkkohakujen avulla.

Tuloksellinen myyntistrategia perustuu asiakassegmentointiin ja sen mukaisiin myyntikulmiin,  jolloin on mahdollista tarjota  juuri asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivaa kokonaisratkaisua.

Toimittajat saavat mahdollisuuden kaupantekoon, mikäli läpäisevät tämän esivalinnan.

Myyntiliidien generointikampanja nykyaikaisin digimarkkinoinnin keinoin varmistaa mukanaolosi tässä esikarsinnassa antaen myynnille mahdollisuuden. Modernien Martech-työkalujen hallinta on tärkeätä, mutta onnistuminen on ennen kaikkea laadukkaasta sisällöstä kiinni.

Markkinoinnin automaatiolla tehostat:

1. Asiakashankintaa

Markkinoinnin automaatioratkaisuja on tarjolla kirjava joukko,  ja etenkin parhaimpien ominaisuuslista on pitkä, joka usein on päällekkäinen muiden järjestelmien kanssa. Kun markkinoinnin automaatioratkaisuja käytetään tehokkaan asiakashankinnan osana, haetaan yleensä:

  • Tehokkaampaa konversiota
  • Potentiaalisten asiakkaiden mahdollisimman aikaista tunnistusta 

2. Myyntiä

Kun verkkovierailijat on saatu jo konvertoitua liideiksi, markkinoinnin automaatioratkaisut mahdollistavat relevantin tiedon keräämisen ja sen tehokkaan hyödyntämisen reaaliaikaisesti. 

Asiakastietoa voi hyödyntää sähköpostikampanjoissa, automatisoidussa viestinnässä monikanavaisesti sekä esimerkiksi verkkosivun dynaamisessa sisällössä. Jälkimmäisessä tarkoitetaan tilannetta, missä verkkovierailija on tunnistettu ja hänelle voidaan näyttää relevanttia sisältöä kun tarpeet ja mieltymykset ovat jo tiedossa.

3. Asiakaspalvelua

Automatisoidussa asiakasviestinnässä voi käyttää myös asiakkaan kannalta usein toimivampia viestikanavia, kuten WhatsApp:a, esimerkiksi toimitusvaiheessa tai ongelmatilanteissa.

 Palvelumme:

Me autamme luomaan uniikin tuotemarkkinointi- ja myyntistrategian. Luomme yhdessä asiakkaan kanssa digimarkkinoinnin eri vaiheissa tarvittavaa hakukoneoptimoitua sisältöä ja toteutamme liidigenerointikampanjoita,  jotka tuottavat relevantteja liidejä.

Mikäli sinulla on jo käytössäsi joku markkinoinnin automaatioratkaisu, tai olet sellaista etsimässä, me autamme alkuun  vaativissakin toteutuksissa.

Tarjoamme myös edustamaamme Euroopan nopeimmin kasvavaa markkinoinnin automaatioratkaisua. SalesManago:n käyttöönotto on nopeaa ja riskitöntä!

Lue lisää..