ELY-tuetut konsultaatiopalvelut

ELY-keskus tarjoaa pk-yrityksille kehittämispalveluja hyväksyttyjen sopimustoimittajien avustuksella. Yrityksemme on yksi valituista sopimustoimittajista ja tarjoammekin mielellämme konsultointipalveluamme kaikille niille yrityksille, jotka toivovat tukea liiketoimintansa kehittämiseen ja laajentamiseen. 

ELY-keskuksen konsultointipalvelu on tarkoitettu aloittaville tai toimintansa jo vakiinnuttaneille pk-yrityksille. Konsultointipalvelua hakeva yritys pyrkii uudenlaisen liiketoiminnan luomiseen tai jo olemassa olevan toiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Toiminta voi olla kotimaista ja/tai myös vientiin tähtäävää. Konsultoinnin tarkoituksena on luoda aluksi tilanneanalyysi yrityksen nykytilasta ja konsultoinnin avulla määritellä uudet toimintasuositukset liiketoiminnan kehittämistä varten. 

 

                                                                                        
 Konsultointipalvelun edellytykset pk-yritykselle: 
 
 • taloudellisesti vakaa tilanne 
 • liikevaihto alle 250 miljoonaa, henkilöstön määrä enintään 50
 • ei verovelkaa
 • yritykselle ei ole viimeisen kolmen vuoden aikana myönnetty de minimis -tukea yli 200 000 euroa
 

Tarjoamme ELY-keskuksen tukemaa konsultointipalvelua seuraavilla
osa-alueilla:

– TUOTTAVUUDEN JA DIGITALISAATION KONSULTOINTI

–   INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMISEN KONSULTOINTI

Tuottavuuden ja digitalisoinnin konsultaatio

 

   ELY-projektit PK-yrityksille

 • ELY-tukea hakevan yrityksen toiminnan on oltava vakiintunutta ja kannattavaa tulevaisuuden näköalan ollessa positiivinen.  Liiketoimintaa tehostaakseen yritys on valmis kehittämään sisäisiä toimintojaan ja/tai etsimään digitaalisia, vastuullisia ratkaisuja liiketoiminnan tueksi. 
 • Liiketoiminta voi olla kotimaista tai kansainvälistä, tai molempia
 • Tavoitteena on yrityksen kilpailukyvyn parantaminen uusien prosessien ja teknologioiden avulla. Kehittämisessä on otettava huomioon ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. 

   Tarjoamamme palvelut yrityksen ELY-projektissa

 • Tuotannon, työn sujuvuuden, palvelun ja laatuprosessien kehittäminen sekä näiden osa-alueiden seuranta ja johtaminen. Otamme palvelussamme huomioon myös kansainvälisten asiakkaiden edellyttämät vaatimukset. 
 •  Yrityksen toiminnan vastuullisen toiminnan kartoittaminen ja kehittäminen  huomioon ottaen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset
 • Selvitämme ja kehitämme teknologisia ja digitaalisia hyödyntämismahdollisuuksia yrityksen strategiseen kehittämiseen.

    Palvelun toteuttaminen

 • Palvelu toteutetaan vastuuasiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä. Sisältö ja tavoite määritellään ELY-keskuksen palveluntuottajalle tekemässä tilauksessa.
 • Palvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaisesti. Tämän tarpeen määrittelee ELY-keskus yhteistyössä yritysasiakkaan kanssa.
 • PK-yritykselle voidaan myöntää minimissään 2 päivää ja maksimissaan 15 päivää konsultointipalvelua kolmen vuoden aikana. Konsultointipäivän pituus on 7 tuntia. 

Innovaatioiden kaupallistamisen konsultointi

   Kenelle

 • Tuki on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on edellytyksiä jatkuvaan kannattavaan toimintaan.
 • Yrityksellä on innovaatio/innovaatioita, joiden avulla pyritään luomaan kasvavaa kansallista tai kansainvälistä liiketoimintaa ja/tai uudistaa tuote-tai palvelukonseptia
 • Yritys voi olla toimintansa alkuvaiheessa tai toimintansa jo vakiinnuttanut

     Projektin tavoite

 • Innovaatioiden paremman hyödyntämisen strategian kehittäminen siten, että löydetään työkaluja liiketoiminnan kasvuun ja menestymiseen

     Palvelun sisältö

 • Yritysjohdon innovaatioiden suojaamiseen, kaupallistamiseen ja/tai johtamiseen perehdyttäminen
 • Yritysjohdon muotoiluun tai palvelumuotoiluun perehdyttäminen
 • Uudistetun tuotteen tai palvelun markkinakelpoisuuden arviointi ja kehittäminen
 • Uuden, erityisesti digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen
 • Yrityksen ansainta- ja/tai liiketoimintamallin arviointi ja kehittäminen
 • Tarvittaessa IPR:ään, tuotekehitykseen tai markkinointiin liittyviä selvityksiä

      Toteutus ja kesto

 • Palvelun sisältä, tavoite ja kesto määritellään palveluntuottajalle ELY-keskuksen tekemän tilauksen mukaisesti. Enimmäiskesto voi olla 15 konsultointipäivää kolmen vuoden aikana, vähimmäiskesto puolestaan kaksi konsultointipäivää. Konsultointipäivän pituus on 7 tuntia. 
 • Palvelu toteutetaan yhteistyössä PK-yrityksen ja vastuuasiantuntijan kanssa
  

ELY-projektien tiimoilta lisätietoa saat konsultiltamme Ville Wikströmiltä. Villeen saat yhteyden joko puhelimitse 050 439 5114 tai sähköpostitse: ville@willconsulting.fi